sua chua may lanh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ
1 Tháo máy lạnh 200.000
2 Lắp máy lạnh 350.000
3 Tháo, Lắp ( Miễn phí vệ sinh) 550.000
4 Vệ sinh máy lạnh 1Hp – 1.5Hp 150.000
5  Vệ sinh máy lạnh 2Hp – 2.5Hp 200.000
6 Vệ sinh máy giặt lồng ngang 500.000
7 Vệ sinh máy giặt lồng đứng 300.000
Xem thêm